Menu

Konsultacje i doradztwo dla uczestników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury

Oferujemy konsultacje w zakresie efektywności energetycznej :

– weryfikację wykonanych audytów energetycznych szczególnie pod kątem ich poprawności formalno-prawnej i zgodności z Programem RPO
– weryfikację otrzymanych rezultatów oszczędności/efektywności energetycznej w celu maksymalizacji  oceny punktowej
– weryfikację spójności wyników audytu energetycznego ze Studium Wykonalności oraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu
– doradztwo w zakresie wskazania korzystnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych które spełniają wszystkie wymogi Programu RPO

 

 

Porównaj